Bli medlem

Hvordan blir man medlem?

Dersom du mener at friByte er det rette for deg, eller at du er den rette for friByte, sender du ganske enkelt en kort søknad til bli-medlem@fribyte.no. Fortell litt om hvem du er, hva du kan og hvorfor du vil bli medlem. Hvis du fremdeles lurer på hvordan det er å være medlem i friByte får du kanskje svar under, og hvis ikke er det bare å spørre!

Hva er friByte?

friByte er uavhengig studentorganisasjon som leverer sikre og stabile datatjenester til studentorganisasjoner i Bergen. Vi er en frivillig organisasjon kjent for våre gode fester og lærerike miljø! Vi møter regelmessig, rundt 3-4 ganger i måneden, for å gjøre opp status, delta på dugnader og sosialisere oss litt.

De fleste av våre aktive medlemmer er studenter og dette medfører at vi har en løs profil innad. Vårt stiftelsesdokument reflekterer dette; Generalforsamlingen er tvunget til å være en utflukt med påfølgende fest! Mye innsats går med på å opprettholde det sosiale miljøet, ikke bare foran en skjerm.

Hvilke plikter har man som medlem i friByte?

Hvor mye fritid går med?

Det bestemmer medlemmene i stor grad selv, men vi prøver som regel å ha 2 dugnader i uka. Medlemmene bestemmer selv hvor lenge de blir på dugnadene og om de har tid til å møte opp. Dette kan variere avhengig av hva som må gjøres og studier tar selvfølgelig prioritet. Det forsøkes å unngå mye jobbing rundt eksamensperioder.

Hvilke systemer bruker vi?

Vi bruker hovedsakelig Linux-baserte OS-er til servere. På arbeidsstasjoner brukes distroer vi er komfortable med. Dette kan være alt fra Ubuntu til Arch. Når det gjelder server-distroer bruker vi primært Ubuntu, Debian og OpenBSD. Det legges ingen føringer på hvilke distroer våre medlemmer velger. (Så sant det fungerer :D)

Hva studerer medlemmene våre?

I skrivende stund så er det hovedsakelig studenter fra Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet ved UiB, men også noen fra Samfunnsvitenskapelig. De studerer alt fra Datateknologi til Kognitiv Vitenskap til Samfunnsøkonomi. Vi har også studenter fra Høgskolen på Vestlandet, som studerer blant annet Informasjonsteknologi og Dataingeniør. Det er dog intet krav at man må studere ved UiB/HVL, eller at man må studere noe teknologisk. Hvilken som helst student fra en høyere utdanningsinstitusjon i Bergen kan bli medlem!

Hva må medlemmene våre kunne før man søker?

Det er ingen krav om forkunnskaper for å kunne søke! Men et veldig godt utgangspunkt er å enten:

Hva kan medlemmene våre etter å ha vært med en stund?