Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Orienteringsrunde

Medlemmene orienterer om hva de har gjordt siden sist.

Vedtakssaker

Ingen vedtakssaker.

Emner til diskusjon

Søknad til enhetsregisteret

Det er en del ting vi må se på her. Det viktigste er signatur- og prokura-rettigheter.

Kabellegging på studentsenteret

Når? Hvem? Osv...

Planlegging av skrues installering.

Hva er tidsskjemaet, hvem vil gjøre hva?

Verving

Hvordan skal verving fremover foregå?

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...