Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat fra 05.04.2002

Orienteringsrunde

Medlemmene orienterer om hva de har gjordt siden sist.

Vedtakssaker

Ingen vedtakssaker.

Emner til diskusjon

BSI

Hvem skal ha ansvaret for vår evtuelle overtagelse av BSIs nettverk?

Lokaler

Klipp fra mail: Det rosa huset?

Jobbehelg

Hvem har tid til overs kommende helg? Planen vi tenker på er å sette opp en Win2k treminalserver og bruke dumme rdesktop klienter rundt på arbeidsstasjonene.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.