Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat fra 19.04.2002

Orienteringsrunde

Medlemmene orienterer om hva de har gjordt siden sist.

Vedtakssaker

Ingen vedtakssaker.

Emner til diskusjon

FTP på bingen

Vi kjører wu-ftpd nå (siden den fulgte med redhat tror jeg.) Dette bør jo endres på. Noen som påtar seg ansvaret?

Stiftelsesbevis

Andreas? Du sa alt var under kontroll. Forklar degselv :)

Ris & ros

Konstruktiv kritikk og godord mellom medlemmene.