Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat fra 19.04.2002 og 03.05.2002

Orienteringsrunde

Medlemmene orienterer om hva de har gjordt siden sist.

Vedtakssaker

Ingen vedtakssaker.

Emner til diskusjon

Utflukt

Semesteret nærmer seg sluttt. Vi må planlegge årets Utflukt.

Status studentradioen

BSI

Det ser ut som om det går i boks. Diksutere litt planer o.l.

Kvarterets webserver

E-Tjenesten bestemte på styremøte i dag at de kan åpne for at friByte kan overta driften av webserveren på Kvarteret.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk og godord mellom medlemmene.