Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Orienteringsrunde

Medlemmene orienterer om hva de har gjordt siden sist.

Vedtakssaker

Godkjenning av kontrakt med NSU

Vi har fått et utkast til kontrakt med NSU. Vedtaksforslag:
Styret vedtar å godkjenne kontrakten som den foreligger.

Emner til diskusjon

Sommer- og høstplaner

Hva skjer i sommer? Når starter vi opp igjen for fullt til høsten?

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...