Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Informasjon og spørsmålsrunde til nye medlemmer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

BSI info.

Dag Viggo pg Kjetil har vel litt og si her.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...