Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Informasjon og spørsmålsrunde til nye medlemmer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Hulen

Kjetil orienterer om ståa der.

Mailsystemet

Dag Viggo orienterer om ståa der.

Vedtakssaker

Ansvarsfordeling

Vedtaksforslag:
Styret vedtar ansvarsfordeling som beskrevet i saksvedlegget (handlingsplan.pdf)

Websider

Nå når Torkel ikke er her til å lage websidene, så trenger vi en annen.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...