Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat fra 06.09.2002

Informasjon og spørsmålsrunde til nye medlemmer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Bruk av RT

Vedtakssaker

T-skjorter

Dag Viggo legger frem sak.

Vedtaksforslag:
Styret vedtar å godkjenne innkjøp av t-skjorter til en pris av maks XXX kr pr stk

Hulekontrakt

Dag Viggo legger frem sak.

Vedtaksforslag:
Styret godkjenner framlegget til hulekontrakt.

Pizzapeng på lange dugnader

Kjetil legger frem sak.

Vedtaksforslag:
Styret gir øko og leder fullmakt til å godkjenne innkjøp av jobbepizza på maraton-dugnader (8timer++)

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...