Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat fra 27.09.2002

Orienteringsrunde

Medlemmene orienterer om hva de har gjordt siden sist.

Vedtakssaker

Ingen vedtakssaker.

Emner til diskusjon

"Ekte" firwwire-disker eller disk-i-kabinett?

Kandidater til styrestillinger

Ris & ros

Konstruktiv kritikk og godord mellom medlemmene.