Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Hulen

Får vi penger snart? Hva skjer om vi ikke får penger til semesterstart?

Hva skjer med BSI for tiden?

Dag Viggo orienterer

Julejobbing

Hva er aktuelt å gjøre før jul? Bjørn Even orienterer. Vi må vite hva medlemmer som kan være med, og til når.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...