Dagsorden 12.12.2002

Godkjenning av forrige referat

Penger til backup og hva som skal kjøpes inn

We need the full story. Er vi enige om hva som skal kjøpes inn?

Installering av servere

Forslag lagt frem av Generell Drift og Nettverk/sikkerhet

Restrukturering av nettverk før julen

Samtidig som reinstallering av maskiner? Når det først er litt nedetid så kan en strekke de kablene som trengs.

Kommentarer til nettverk-layout

Diskusjon rundt det opprinnelige forslag av Bjørn Even. Forslaget er skissert i CVSROOT/driftsdokumenter/drift/nettverk-fase2.dia. Unntak er log-server og SR-Studio.

Arbeidsfordeling

Forslaget er at man bør ha dette 100% klart over nyttår. Noen grupper er allerede i gang. Vet alle deres arbeidsoppgaver?

Ris og Ros

Ymse