Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med i julen

Gjennomgang av nettverkene

NSU

Studentradioen

Hulen

Servere/oppgradering

Kulturstyret

Verving

Hvor mange, hvilke krav og lignende.

Vedtaksaker

Ny utflukt

Forslag er 1. februar

Ny leder frem til utflukt og evt. andre stillinger

Nye disponenter til bankkontoene

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...