Dagsorden styremøte i friByte

Intervju av potensielle medlemmer

Like spennende hver gang

Opptak av potensielle medlemmer

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Orienteringssaker

Sommerrapport

Hva har skjedd i sommer?

Introduksjon til plan høsten 2003

Introduksjon av programmeringsarbeid fremover

  1. backupprogram (ca. 2-3 uker utvikling)

  2. brukerfrontend mot arrdb og div hulen ting (ca. 2 uker utvikling)

  3. brukerprogram og admininterface mot nytt friByte brukerkonto-system. (ca. 2mnd utvikling)

  4. websider til Studentradio

Introduksjon av kontorvakt-ordning

Introduksjon av effektiviserings-ordning

Petra, brukerkontoer

Det har oppstått ett behov for å la utenforstående fra friByte få konto på Petra av diverse årsaker; Åpent CVSarkiv med utviklere utenfor friByte, samt det er behov for Neverwinter Nights konto i vsftpd på petra.

Vedtaksaker

Databladet.no godtas som friByte prosjekt

Med mulighet som fast innslag i friByte sine aktiviteter. Prosjektperioden er fra 11.08.2003 til 11.10.2003. En skal også søke Kulturstyret om prosjektstøtte for dette formål (7000,-).

Databladet.no, Ansvarlig Redaktør får utvidet handlerett

Slik at styret ikke må godkjenne alle artikler som legges inn, samt nye folk kan tas under kontrakt uten styrets godkjenning. Økonomiske valg er fremdeles bestemt av friByte.

Nye disponenter til bankkontoene

Vedtak av effektiviseringsordninger

Dette er altså kontorvakt-forslaget og effektiviserings-forslaget.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene. Har kanskje ikke skjedd så mye i sommer, men tradisjon er tradisjon

Ymse

Ting vi kommer på underveis...