Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenn punkt 6.2

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden forrige møte.

Kontorvakt

Svein orienterer om hvordan dette virker.

Sinte kunder

Hvem og hva klager.

Vedtaksaker

Alle nye og gamle programmer må oppfylle $\Omega(1)$ kjøretid

Dette for å oppfylle den nye kvalitetsreformen ilagt av Universitetet i Bergen. Dette vedtaket trenger ikke refereres.

Prateball

Vi har fått ny prateball. Denne må godkjennes.

Nye disponenter til bankkontoene

Avtale tid.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...