Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden forrige møte.

Kent informerer om friforge og etjenesten

Status på prosjekter

Backupsystem, meldingsystem, SR sider

Kontorvakt

Hvordan fungerer dette i praksis.

SR

Printer, hardware, Streamer, cddb.

Skikk og bruk

Svein forteller om passwd ;) Andreas forteller om petra.

Fribyte sine kontoer.

De som sitter på vervene skal ha tilgang til konto.

Hvor flink er vi til å ta oss av nye medlemmer

Tina forteller hvor slemme vi er.

Ansvarsfordeling i praksis.

Svein informerer.

Utflukt

Utflukten nærmer seg og vi bør begynne å planlegge.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...