Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med i sommer.

DokuWiki

Andreas har funnet et glimrende program for å organisere interninformasjon i friByte.

Nye skrue

Nå er opteron-maskinen klar. Hva gjenstår, og hva skal vi gjøre med overskytende hardware?

Login-server

Det er nesten ferdigstilt en login-server (login.fribyte.uib.no), som er en "user-mode-linux" på skrue.

Hulen

Vi har hatt mange klager på hulen i det siste. Hva er skjer?

Kildesmien / kjeldesmia

En ny prosjektide står for døren. Det går ut på prosjekt-hosting ala sourceforge.

Kontorvakt

Innkjøpsforslag

Det er foreslått å kjøpe inn 1xSATA-kontroller+3 SATA IDE disker til den nette sum på 5000kr, til bruk i skrue. Eksisterende disker (SCSI) i skrue blir fortsatt brukt, f.eks dedikert til login-server. Men er SATA stabilt nok?

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ymse 1: vi må diskutere oss frem til hvordan og hvor vi skal reklamere. Ellers ting vi kommer på underveis...