Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat

Intervju av potensielle medlemmer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Funlove og Iloveyou hos SR

Dokumentere på dokuwiki

Nå må dere komme igang! Dokumenter på http://fribyte.uib.no/dokuwiki idag!

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...