Dagsorden styremøte i friByte

Intervju av potensielle medlemmer

Like spennende hver gang

Opptak av potensielle medlemmer

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Orienteringssaker

Hva har medlemmene gjort siden sist?

Hulen har fremdeles ikke betalt

Hva skal vi gjøre?

Innkjøp dette semestere

Konkrete ideer om hva vi trenger legges frem

Stillstående medlemmer

Hva skal vi gjøre i de tilfeller hvor medlemmer ikke er aktive lengre?

Kontorvaktlisten er ute

Prosjekter

Det er lagt ut en del kravspesifikasjoner på prosjekter.

  1. Backup-script

  2. Hulen personalsystem

  3. Eksisterende Hulensystem

  4. Shellserver

  5. Autentiseringssystem

Ymse

Ting vi kommer på underveis...

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.