Dagsorden styremøte i friByte

Informasjon og spørsmålsrunde til nye medlemmer

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Hallvar prosjektleder for Hulen-prosjekt

Michael og Anders har sagt seg frivillige. Planlagt avslutningsdato er til jul.

Autentiseringssystemet har fått to frivillige

Dag Viggo (friByte guru) og Bjørn Even (yours truly). Planlagt avslutningsdato er så fort som mulig.

Bruk av Kjell

Kjell kjører på et testsystem for LDAP, men utviklingen av autentiseringssystemet foregår på en annen maskin, slik at Kjell kan brukes. Tjenester vi kan bruke på Kjell er utvikling av web, psql og mysql, og generelle ting som involverer hjemmeområdet. Subversion og trac og alle planene om kildesmien er avhengig av AFS først.

Før man lager kontoer på Kjell må man sørge for å vite hva og hvordan hierarkiet for hjemmekataloger virker.

Rapport fra møtet mellom friByte og SR

Bjørn Even og Kent rapporterer

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...