Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Firefox plakatopphenging

Skal plakatene opp idag? Hvem blir med?

Vi flytter!

UA har muligens plass til serverene. Hvis ikke, hvilke andre alternativer har vi?

DNS rot

Vi er blitt oppmerksom paa at DNS-sonene vaares ikke er riktig satt opp.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...