Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og inkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Utflukt

Naar passer det medlemmene med en utflukt?

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...