Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Ting å gjøre

Flytte mail til Bolivar

Sette opp PHPNuke til Ødipus

Ødipus vil ha sider igjen. Litt usikkert akkurat hva de vil ha.

Ting som ikke er gjort fra forrige møte

Dokumentere på dokuwiki

Nå må dere komme igang! Dokumenter på http://fribyte.uib.no/dokuwiki idag!

Sjekke hvem som har betalt, hvem som skal og hvor mye

Ordne tilgang til øko. før semestert er slutt

Har ganske god tid enda. Vi må ikke forhaste oss ;-)

Valg av møtedag og sted

Svein mener han ikke kan komme på torsdager. Kan vi finne en annen dag som passer fora lle?

Ansvarsfordeling

Dette er en gjenganger på friBytemøter. Kan vi bli mer effektive?

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...