Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Ting å gjøre

Flytte mail til Bolivar

Ting som ikke er gjort fra forrige møte

Sjekke hvem som har betalt, hvem som skal og hvor mye

Ordne tilgang til øko. før semestert er slutt

Har ganske god tid enda. Vi må ikke forhaste oss ;-)

Kjøling

Er serverrommet for varmt? Hva kan vu gjøre?

Ansvarsfordeling

Dette er en gjenganger på friBytemøter.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...