Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Ting å gjøre

Flytte mail til Bolivar

Sjekke hvem som har betalt, hvem som skal og hvor mye

Ordne tilgang til øko. før semestert er slutt

Har ganske god tid enda. Vi må ikke forhaste oss ;-)

Ansvarsfordeling del 2

Dette er en gjenganger på friBytemøter. Nå har (nesten) alle skrevet seg på. Skal vi gå for dette?

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...