Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Ting å gjøre

Flytte mail til Bolivar

Ordne tilgang til øko. før semestert er slutt

Har ganske god tid enda. Vi må ikke forhaste oss ;-)

Kontakte alle klienter

Målet er å minne dem på at vi eksisterer, finne ut om det er problemer osv.

Når man har fått svar:

Planen er å dele klientene mellom oss. Vi har i allefall disse:

I tillleg før de fleste av disse (om ikke alle) også være på "Våre Klienter" på friBytes sider. Kanskje med en kort beskrivelse om hvem de er og hva de gjør. Og så hva vi gjør for dem.

Skrue

Hva har vi gjort? Hva gjør vi?

Profiler på demo

Med mindre det har rettet seg de siste dagene er det ingen som har roaming profiles fortiden. Alle bruker bare local profiles. Dette kan bli et stort problem etterhvert. Hva er det som gjør dette og hva gjør vi?

NSU

Avtalen er sagt opp og vi har ikke fått svar om hva som skal skjer fremover med mail, faks o.a.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Bør $\forall\eta$d$\Re\varepsilon\alpha\varsigma$ kjøre stavekontroll for dagsorden skrives ut?
Andre ting vi kommer på underveis...