Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Ting å gjøre

Flytte mail til Bolivar

Ordne tilgang til øko. før semestert er slutt

Har ganske god tid enda. Vi må ikke forhaste oss ;-)

Kontakte alle klienter

Målet er å minne dem på at vi eksisterer, finne ut om det er problemer osv.

Når man har fått svar:

Skrue

Hva har vi gjort? Hva gjør vi?

Profiler på demo

Med mindre det har rettet seg de siste dagene er det ingen som har roaming profiles fortiden. Alle bruker bare local profiles. Dette kan bli et stort problem etterhvert. Hva er det som gjør dette og hva gjør vi?

NSU

Vi har fått svar, og avtalen sies ikke opp enda.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Andre ting vi kommer på underveis...