Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Ting å gjøre

Ting som ikke er gjort fra forrige møte

Sjekke hvem som har betalt, hvem som skal og hvor mye

Ordne tilgang til øko. før semesteret er slutt

Har ganske god tid enda. Vi må ikke forhaste oss ;-)

Utflukt vår 2005

Når og hvor? Folk må vurdere styreverv.

Studentradioen DNS

SR skal flytte til en annen hosting provider. Vi må visst ringe en "andreas" og snakke med den personen, hvem enn det er.

Arbeid hos BSI

BSI trenger et websystem og er villig til å betale. Hvem kan/ønsker og hvor mye penger er det snakk om ?

Skrue, raid og hovedkort

Hovedkortet er ikke kommet enda.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...