Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Ting å gjøre

Flytt til RF

Når flytter vi, og hvem stiller. Dessuten må vi gi ra oss nøkkelkort kode og nummer. Hvem stoler vi på?

Rekrutering

Det er den tiden på året igjen. Hvordan skal vi gå fram for å beholde medlemmer. Det blir om kort tid en stor utskiftning av medlemmer (spådom)

Ting som ikke er gjort fra forrige møte

Dokumentere på dokuwiki

Nå må dere komme igang! Dokumenter på http://fribyte.uib.no/dokuwiki idag!

Sjekke hvem som har betalt, hvem som skal og hvor mye

Ordne tilgang til øko. før semestert er slutt

Har ganske god tid enda. Vi må ikke forhaste oss ;-)

Valg av møtedag og sted

Passer det for alle tirsdager?

Klienter

NSU

Nå har vi ikke klientdrift lengre, hva gjør vi så?

Hulen

Er det fortsatt tomme trussler?

Dugnad

Hvem stiller, når passer det for folk? Kom med innspill på hva som må gjøres.

Hardware

Skrue og uml

Er vi klar for reboot, og vil uml'ene virke?

Backup disker

Er scriptet klart, status på diskene våre. Noen må levere inn defekte.

Redudant server

Eg har snakket litt løst om en server vi kan bruke som redudanseserver. Er dette mulig med vårt budsjett?

VGS medlem

Er dette noe vi ønsker eller har kapasitet til?

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...