Dagsorden styremøte i friByte

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Kva har den enkelte gjort sidan sist

Stad for møteaktivitet

Arbeidsoppgåver

Hyller/kabinett rackskåp.

Me treng å få meir orden i rack skåpet vårt. Skal me kjøpe hyller, rack-kabinett eller begge deler?

Hulen går ned frå tid til anna.

Hulen har hatt ein tendens til å gå ned i det siste. Av og til er sidene veldig treige. Bør fiksast om me ynskjer å behalde hulen som kunde.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk medlemmane i mellom.

Ymse

Saker som kjem til undervegs.