Dagsorden styremøte i friByte

Val av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Kva har den enkelte gjort sidan sist.

Arbeidsoppgåver

Flytting

Om alt går etter planen, så vert det flytting fredag den 18. Satsar på oppmøte på realfagsbygget kl 18.00. Som bew har nemnt må me ha ein plan for korleis me skal ungå å miste dns-oppslag mot maskinene våre. IT-avdelinga har enno ikkje sagt i frå om ting vil vere på plass til den 18, så leiar vil ta kontakt for å få dette avklart.

Utflukt

Det hastar med å bestemme kvar og kor tid me vil ha utflukta vår. Forslag om felles aktivitet som har kome fram er bl.a. Go-kart og squash. Me må også bestemme oss for kor me vil ha sjølve møtet (med påfylgjande førespel). Nokon som har ei leiligheit passeleg nær sentrum?

Hulen

Hallvard har skissert korleis han tenkjer seg å få betra situasjonen med hulen.no. Bør prøve å få avlasta Hallvard i dette arbeidet. Kva med å avtale ein dag med nettdugnad

Hyller vs. kabinett i rack-skåp

Må få lagt ein langsiktig stratagi på korleis me vil organisere maskinene våre i racks-skåpet. Sidan me no har eige kontor og skal flytte skåpet inn på det, står me litt meir fritt til å bruke litt tid på dette. Kan nok utsetjast til etter flytting.

Ris & ros

Konstruktiv kritikk medlemmane i mellom.

Ymse

Saker som kjem til undervegs.