Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Hva har den enkelte gjort siden sist.

Arbeidsoppgåver

Flytting

Nå ser det ikke ut som om det blir flytting før etter eksamen. Øystein kontakter it-avd igjen så for vi se hva som skjer.

Utflukt

Svein orienterer

Sammarbeid med SR

Michael opplyser oss.

Hardware

Nå er det bingen som igjen begynner å skrante, så den enger en overhaling.

Server tjeneter

Samba, php, streaming. På tide med oppgradering fjerning?

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Saker vi kommer på underveis.