Dagsorden styremøte i friByte

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Arbeidsoppgåver

Drft av web for BSI

Vidar og evt de andre som var med på møte med BSI orienterer om hva de ønsker.

Flytte Rack

Har vi høyrt noko meir frå IT-avdelinga? I såfall må me planleggje flytting då Studentdemokratiet treng meir plass.

Rekrutering

Inkludere nye medlemmer i prosjekt. Kanskje kvar enkelt kan komme på møtet og fortelje om kva prosjekt som foregår for tida. Mål, alle som har mogelegheiten skal delta i eitt prosjekt.

Skrue

Skrue vart som kjent kompromittert i juleferien og bør reinstallerest/ endrest. Det bør settest ned ei arbeidsgruppe for å få gjort dette i løpet av mnd./ snarast.

Dokiwiki

Enkelte ting som står i dokuwiki er gammalt og den bør oppdaterest. Fordele litt annsvar. (prosjekter, kunder, maskiner)

Ris & ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...