Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 17 00 Slutt : ca 18 00

Valg av ordstyrer og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Siden sist

Medlemmene orienterer om hva de har drevet med siden sist.

Michael orienterer om Guffen

Dersom pensjonerte Michael kjem på møtet kan han få lov å orientere litt om korleis vi burde organisere Guffen for å få ein sikrast mogeleg backupløysing.

Alejandro orienterer om sin kontakt med SR

Alejandro forteller litt om systemet på SR og kva han har gjort der oppe sidan sist styremøte.

Arbeidsoppgåver - 10 min

Lokaler på det nye Studentsenteret

Sidan det forrige lokalet vi hadde på Studentsenteret var basert på godvilje burde vi kanskje prøve å få tildelt eit lite kontor e.l. på det nye studentsenteret.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min

Ting vi kommer på underveis...