Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 18:00 Slutt : ca 19:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Prosjekt

Dei ulike prosjektannsvarlege orienterer styret om aktivitet sidan førre styremøte.

Fedora Directory Server

Bjørn Even og Svein

Oppdatere Nettsidene til friByte

Vidar

Dokumentere noverande opsett og planleggje for viare drift

Svein

Utvikle ein ny ArrDB

Tor Egil / Dag Viggo.

Utvikle pampedatabase for Hulen

Vidar

Møte med KS

Vidar og Dag Viggo orienterer kort om kva som vart diskutert.

ArBeidsoppgåver - 10 min

Kontaktperson for Hulen

Hulen ynskjer seg ein ny kontaktperson som dei kan henvende seg til direkte dersom det skulle vere noko. Så vi måfinne ein person som kan vere bindeledd mot dei.

Guffen ( utsatt pga Brannkamp)

Guffen kjøyrer per i dag en 2.4 kjerne som ikkje støttar firewire skikkeleg. Dette fÃrer til at maskina er ustabil og tidvis gÃr ned. Dette er ikkje ein ynskjeleg situasjon og noko mÃ¥ gjeras. Forslag: Promise-raid fjernest fra maskinen og man innstallerer en debian versjon med en 2.6 kjerne. Backup taest enten til egne interne backupdisker eller til eksterne disker i fire-wire kabinetter.

Br-reg

Referent og ordstyrer signerer referat fra forrige styremøte. Slik at ein kan à sendt inn endringer til BR-reg.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min