Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 17 00 Slutt : ca 18 00

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Michael orienterer om Guffen om han er her

Dersom pensjonerte Michael kjem på møtet kan han få lov å orientere litt om korleis vi burde organisere Guffen for å få ein sikrast mogeleg backupløysing.

Mulig ny kunde

Vidar orienterer om de har latt høre fra seg

Arbeidsoppgåver - 10 min

Lokaler pådet nye Studentsenteret

Vidar legg ved e-posten sin og høstar idear/tar kritikk.

Disker til Bingen

Disker og raid til bingen. Svein har et forslag.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min

Ting vi kommer på underveis...