Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 17 00 Slutt : ca 18 00

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Siden sist

Medlemmene orienterer om hva de har drevet med siden sist.

Michael orienterer om Guffen

Dersom pensjonerte Michael kjem på møtet kan han få lov å orientere litt om korleis vi burde organisere Guffen for å få ein sikrast mogeleg backupløysing.

Hulen

Hallvar kan kanskje si litt om han har snakket noe mer med Hulen. Vi andre kan også komme med litt innspill om det er noe vi kan gjøre bedre.

Arbeidsoppgåver - 10 min

Nye disker til Bingen

Finne noen som vil være med i arbeidsgruppe for å få satt disse i. Forsøke å få til minimal nedetid for streamingen av radio..

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min

Ting vi kommer på underveis...