Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 17 00 Slutt : ca 18 00

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Michael orienterer om Guffen om han er her

Dersom pensjonerte Michael kjem på møtet kan han få lov å orientere litt om korleis vi burde organisere Guffen for å få ein sikrast mogeleg backupløysing.

Arbeidsoppgåver - 10 min

High availability

Hallvar sier litt om hva han har sett på og hva han tenker. Kanskje noen bør være med han og se på dette siden han er ferdig som student til sommeren.

Struktur på bingen

Vi bør muligens se på filstrukturen til Bingen. / burde egentlig være på raidet men ikke på LVM. Hvem vil gjøre/se på dette

Rack

Våren 2007 nærmer seg og vi skal etter hvert flytte til det nye studentsenteret. Da vil vi måtte sette maskinene våre i rack. Svein kom med forslag om å søke kulturstyret om midler for å flytte maskinvaren vår over i rack-kabinetter. Ønsker vi å gjøre det på denne måten? Hvem vil se på dette?

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min

Ting vi kommer på underveis...