Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 18 00 Slutt : ca 19 00

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

0601 - Status på Guffen og Ldap

Noen sier noe om dette, dersom noe har blitt gjort siden sist gang.

0602 - Struktur på bingen

Dersom noen har fått tid til å gjøre noe med dette kan de gjerne fortelle hva som har blitt gjort. Dersom vi ikke har gjort noe ( sannsynlig ) så kan vi sette opp en dugnad eller noe som sist..

Arbeidsoppgåver - 10 min

0603 - Backupdisker

Det ser ut som om de eksterne harddiskene vi har fra Maxtor kan brukes med andre IDE-disker. Vi bør derfor kanskje kjøpe inn en ekstra IDE disk, elle r to, slik at vi kan få bedre rotasjon på backup.

0604 - Reserverdisker

I tilfelle noen av diskene i skrue eller bingen tar kvelden kan det være en god ide å ha to ekstra disker liggende.

0605 - Rack

På tidligere styremÃter har det vært diskutert å flytte maskinene våre over i rack-kabinetter. Det har tidligere ikke vært stemning for å gjøre dette. Da mangen medlemmer er skeptiske til å kjøpe kabinett som kanskje virker til maskinene. Men siden det har vært snakk om det på listen i det siste så foreslåst det at noen setter seg ned og ser skikkelig på temaet. Setter opp noen forslag og priser, med moms, frakt og annet dill.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min

Ting vi kommer på underveis...