Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 17 00 Slutt : ca 18 00

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemmene orienterer om hva de har drevet med siden sist.

Møtetider

Ett nytt semester gjer at det kanskje er aktuelt å endre på møtetidene i friByte då tirsdagar kanskje ikkje passar så bra lengre.

ArBeidsoppgåver - 10 min

Prosjekter

Grunnet lav aktivitet i forrige semester så fremmer leder forslag om at friByte høsten 2006 skal gjennomføre følgende prosjekter.:

Autentisering

friByte har pr i dag en LDAP tjener som har annsvar for autentisering av brukere for noen tjenester. Det hadde vært ønskelig at alle våre tjenester ( som mail og egroupware ) benyttet seg av sentral autentisering. Fedora Open Directory har blitt foreslått som et litt greiere alternativ til LDAP da denne kommer med litt snillere grensesnitt o.l. Prosjektets mål: evaluere dagens løsning med LDAP og eventuelt finne en avløser. Legge en plan over hva som må gjørest for å få samtlige tjenester over til autentisering mot LDAP og implementere denne.

Nettsider

Nettsidene våre er litt lite inovative. Nye sider burde kanskje vurderest.

Tjenestepakker

Intern

Dokumentasjon - planlegging av tjenere

Slik det er per i dag er fleire av dei endringane so har blitt gjort det siste året ikkje oppdaterte i dokuwiki og det verkar som om det fleste er litt tilfeldig. Dette prosjektet tar sikte på å kartlegge tjenarmaskinene våres og planlegge en litt langsiktig strategi for korleis dei bør organiserast.

ArrDB

Dag Viggo snakket om at ArrDB kanskje var verdt å fikse opp og tilby som en skikkelig arrangemangsdatabase for samtlige studentorganisasjoner i Bergen. Samt at en ny arrdb også kunne promoteres litt mot de lokale avisene o.l for at de enkelt skal kunne få en oversikt over hva som skjer i studentkulturen. Hadde dette kanskje vært en ide? Dag Viggo sa seg interessert til å være med å utvikle en evt ny arrdb dersom det var interesse for det hos de ulike studentorganisasjonene.

pampedatabase

Hulen har vel i lengre tid vært interesserte i å få implementert en pampedatabase og noen kan vel snakke litt sammen med Hallvar og Hulen og utvikle en slik database for dem.

Promotering

Dette prosjektet tar sikte på å profilere friByte litt klarare for dei ulike studentorganisasjonane i Bergen og på å gjere studentane på UiB oppmerksome på at friByte eksisterer.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min