Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 18:00 Slutt : ca 19:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Nye medlemmer

Dersom de har anledning til å møte så tar vi i mot to nye medlemmer. Begge er studenter ved informatikk for informatikk og går på tredje året.

Orienteringssaker - 15 min

Medlemmene orienterer om hva de har drevet med siden sist.

Prosjekter

De ulike prosjektannsvarlige orienterer om hva som har blitt gjort på de forskjellige prosjektene og om hva som er planlagt gjort i neste periode.

Fedora Directory Server

Bjørn Even og Svein

Oppdatere Nettsidene til friByte

Vidar

Dokumentere nåværende oplegg og planlegge for videre drift

Svein

Utvikle ein ny ArrDB

Tor Egil / Dag Viggo.

Utvikle pampedatabase for Hulen

Vidar

Møte med Studvest

Vidar og Svein hadde et kort møte med Studvest torsdag 07.11. Dei fortel kort om ynskja til Studvest og kva som vart diskutert på møtet.

ArBeidsoppgåver - 10 min

Organisering av Bingen

Når vi innstallerte RAID på Bingen i vår ble ting ikke gjort helt 100%. I tillegg til dette er power-supplyen kanskje i miste laget for denne maskinen. Derfor bør arbeidet med Bingen ferdigstillest. Det foreslås derfor følgende, som et ledd i oppgradering av hardware og forberedelser til å flytte til det nye studentsenteret.

Å kjøpe rack-kabinett og hotSwap-kabinett til Bingen. ( Se vedlegg A) Følgende må da gjørest:

Guffen

Guffen kjører per i dag en 2.4 kjerne som ikke støtter firewire fullt ut. Dette fører til at maskinen er ustabil og går ned innimellom. Dette er selvfølgelig ikke noe særlig bra og bør fiksest. Forslag: Promise-raid fjernest fra maskinen og man innstallerer en debian versjon med en 2.6 kjerne. Backup taest enten til egne interne backupdisker eller til eksterne disker i fire-wire kabinetter.

Off-site backup

Slik det er i dag står backup-maskinen vår i samme rom som resten av tjenerene våres. Dette er langt fra ideelt med tanke på brann/inbrudd/hærverk. Vi bør finne et annet sted på Høyden å plassere denne maskinen. Alternativer kan være IT-avdelingen sentralt eller på ii.

Br-reg

Siden jeg håper å få fikset oppføringene i brreg så må vi få fikset vedlegg til endringssdokumentene. Se vedlegg B

Signere referat.

Vidar og Tor Egil må signere referatet fra utflukten.

Prokura til leder

Dette er et punkt som ikke er endret på, men som vi alikevel må sende inn dokumentasjon på. Da det ikke står noe i statuttene om dette så legges følgende forslag frem: Leder har prokura frem til neste Utflukt, ved neste utflukt skal det førest inn i statuttene hvem i friByte som har prokura.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min