Dagsorden styremøte i friByte

Stad : RFB - Grupperom 1 Start : 18:00 Slutt : ca 19:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Prosjekt

Dei ulike prosjektannsvarlege orienterer styret om aktivitet sidan førre styremøte.

Fedora Directory Server

Bjørn Even og Svein

Oppdatere Nettsidene til friByte

Vidar

Dokumentere noverande opsett og planleggje for viare drift

Svein

Utvikle ein ny ArrDB

Tor Egil / Dag Viggo.

Utvikle pampedatabase for Hulen

Vidar og Brynjar

ArBeidsoppgåver - 10 min

Kontrakt med Studvest

Kommentarer til kontraktsforslag tas imot med takk.

Kontrakt med BSI

Kommentarer til kontraktsforslag tas imot med takk.

Hulen og fcgi

Hva kan gjøest for å fikse disse problemene. Slik det er i dag så er det vel litt i overkant skittent.

Guffen

Guffen kjøyrer per i dag en 2.4 kjerne som ikkje støttar firewire skikkeleg. Dette fører til at maskina er ustabil og tidvis går ned. Dette er ikkje ein ynskjeleg situasjon og noko må gjeras. Forslag: Promise-raid fjernest fra maskinen og man innstallerer en debian versjon med en 2.6 kjerne. Backup taest enten til egne interne backupdisker eller til eksterne disker i fire-wire kabinetter.

Utflukt

Det begynner å nærme seg semesterslutt og det er på tide å arrangere utflukt. Noen melder seg annsvarlige og organiserer utflukt. De får et budgett og noen føringer fra styret.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min