Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 17:00 Slutt : ca. 19:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemma orienterer om kva dei har gjort sidan sist

Prosjekt

Xen

Backup

ArrDB

Rekruttering

Innkjøp av utstyr - 15 min

Arbeidsoppgåver - 10 min

Utsending av rekningar

Økonomiansvarleg sender ut rekningar så snart som mogleg, så me har godt med penger å bruka til innkjøp og anna.

Oppgradering av Bingen til 4.0

Bingen på eigen UPS

Flytting til Studentsenteret

friByte må forbereia seg på å flytte til det nye Studentsenteret, ein må passe på at ein får ein stad som oppfyller dei krava ein har til blant anna straum, nettverk og tilgang.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min