Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 17:00 Slutt : ca. 19:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemma orienterer om kva dei har gjort sidan sist

Studentsenteret

Tor Egil har hatt eit møte med Julianne om friByte si framtid på Studentsenteret, og orienterer om utfallet av dette.

Møtetidspunkt - 5 min

Å utføre styremøta klokka 17:00 på tysdagar passar ikkje for alle medlemmer. Er det mogleg å finne eit tidspunkt som passar for alle?

Innkjøp av utstyr - 15 min

Svein har kost seg med å lage eit budsjett til det planlagde backupsystemet.

Arbeidsoppgåver - 15 min

Rekrutteringsplakatar

Nils har laga forslag til plakatar som skal nyttast til å vekkje interesse for medlemskap i friByte. Styret ser på desse og kjem med konstruktiv kritikk.

Rekrutteringsplanar

Vidar har tenkt videre på sine planar for å få fleire medlem til friByte.

Søknad til Kulturstyret

Michael, Svein og Tor Egil har laga eit utkast til søknad og budsjett til Kulturstyret angåande den planlagde backupløysinga.

friByte sine nettsider

Nettsidene til friByte gir framleis ikkje god nok informasjon om friByte og kommuniserer ikkje godt nok at me alltid er på jakt etter nye medlem.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min