Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 14:00 Slutt : ca. 16:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemma orienterer om kva dei har gjort sidan sist

Økonomi

Tor Egil orienterer om friByte sin økonomi

Arbeidsoppgåver - 15 min

Rekrutteringsplanar og -plakatar

Kva har skjedd, kva har ikkje skjedd og kvifor, samt kva skjer videre.

friByte sine nettsider

Nettsidene til friByte gir framleis ikkje god nok informasjon om friByte og kommuniserer ikkje godt nok at me alltid er på jakt etter nye medlem. Bjørn Even har for øvrig sendt ut forslag til omskriving på e-post.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min