Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 17:00 Slutt : ca. 19:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemma orienterer om kva dei har gjort sidan sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Utflukt - 15 min

Det har kome forslag om at ein skal halde utflukt den 26.05, og at ein kan grille eller stå på ski. 2 juni passar ikkje for minst ein.

Arbeidsoppgåver - 15 min

Rekrutteringsplanar og -plakatar

Vidar har føreslått at ein skal lage t-skjorter til informatikkfesten på fredag, og at ein skal bestille Ubuntu-cd-ar til å dele ut i Grieghallen til hausten.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min