Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 17:00 Slutt : ca. 19:30

Val av ordstyrar og referent - 2 min

Godkjenning av dagsorden og innkalling - 2 min

Godkjenning av referat - 2 min

Orienteringssaker - 15 min

Medlemma orienterer om kva dei har gjort sidan sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Kulturstyret

Tor Egil orienterer om kva som skjer angåande søknaden som vart sendt til Kulturstyret.

Hylle/UPS - 15 min

Det har vorte diskutert om ein skal kjøpe ny UPS, eller heller nytte pengene på å kjøpe ei hylle til rackskåpet og nytte dei gamle UPS-ane.

XEN/Pluto - 15 min

User-Mode Linux er planlagt å bli overført til Xen. Arbeidet er påbegynt og ikke-kritiske tjenester blir satt over først. En fordel med dette systemet er at det er mye enklere enn UML, og kjappere. Det er planlagt et kort kurs for dette systemet.

Jobbplakat - 10 min

Bjørn Even har laga ein jobbplakat og fått tilbakemeldingar på den.

Ris og Ros - 10 min

Ymse - 10 min