Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 17:00 Slutt : ca. 19:30

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Peng

Hva gjør vi med backup prosjektet?

innvestering

Fribyte har snakket om å innvestere i enda en ups samt ny hardware for xen og console verktøy. Har vi råd, eller bør vi søke om drift/prosjekt støtte igjen.

Rekrutering

Hva Skal vi gjøre for å rekrutere nye medlemmer?

Flytting

Brev til eia.

Ris og Ros

Ymse