Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 17:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Økonomi

Vidar orienterer om friByte sin økonomi

Backup

Er vi klar til å få en ny maskin opp å gå som backup?

innvestering

Fribyte har snakket om å innvestere i enda en ups samt ny hardware for xen og console verktøy. Har vi råd, eller bør vi søke om drift/prosjekt støtte igjen.

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene

Flytting

Brev til eia.

Ris og Ros

Ymse