Dagsorden styremøte i friByte

Stad: RFB - Grupperom 1 Start : 17:00 Slutt : ca. 19:30

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Nytt medlem

Potensielt medlem blir grillet.

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har gjort siden sist

Backup

Er vi klar for å få anton til å bli ny backup server? Og hvem tar over som backup ansvarlig?

innvestering

KS og stuff. Hva bør vi prioritere videre. xen?

Rekrutering

Hvordan går det med stillingsutlysningene

Flytting

Svein orienterer

Ris og Ros

Ymse